Pretraga

broj pogodaka: 11
PMF: 2 Biologija: 7 Matematika: 1 Fizika: 1

Laboratorija za hidrobiologiju

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/hidrobiologija

Grupa za hidrobiologiju ima tradiciju dugu preko 35 godina. Multidisciplinarni tim, čiji je istraživački interes usmeren na procenu kvaliteta voda slatkovodniih ekosistema, procene biodiverziteta i pružanje usluga u oblasti akvakulture.

Web prezentacija PMF

http://wwwold.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_pmf

  O sajtu   Osnovna namena web prezentacije Prirodno-matematičkog fakulteta je efikasno i tačno informisanje posetilaca i korisnika (studenata, nastavnika i istraživača) o delatnostima i dešavanjima na fakultetu. Druga važna namena je povezivanje i lakša upotreba ...

Pretraživanje sajta

http://wwwold.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_pmf/pretraga_uputstvo

Servis za pretragu omogućuje brže pronalaženje željene informacije. Sajt je moguće pretraživati klasičnom pretragom (ukoliko se traži neki tekstualni sadržaj) prikazom stabla sajta (ukoliko se traži neka određena stranica) ili pretragom imenika ukoliko se traži kontakt nekog od ...

Imenik

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/o_departmanu/imenik

Dinamički imenik sa spiskom svih zaposlenih na Departmanu za biologiju i ekologiju moguće je pretraživati po katedri, laboratoriji ili radnom mestu.

Kontakt

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/o_departmanu/kontakt

Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Srbija   Telefon: 021 458 988, Fax: 021 450 620   e-mail: biologija@dbe.pmf.uns.ac.rs pitanja studenata: biologija-info@dbe.uns.ac.rs   pitanja i ...

Laboratorija za reproduktivnu endokrinologiju i signaling (LaRES)

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_reproduktivnu_endokrinologiju_i_signaling_(lares)

Naučna aktivnost grupe za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signaling (LaRES) se odnosi na istraživanja nekih molekularnih mehanizama i signalnih puteva koji su uključeni u adaptaciju poremećene funkcije Leydig-ovih ćelija (rodukuju muške polne hormone), a u uslovima poremećene homostaze ...

Laboratorija za genetiku

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/o_departmanu/laboratorije/laboratorija_za_genetiku

Rad istraživačke grupe usmeren je na: proučavanje genetičkog diverziteta biljnih i životinjskih genoma primenom molekularnih markera, korišćenje molekularnih markera u konzervacionoj genetici prirodnih populacija divljači i istraživanje primene proteinskih i molekularnih markera u ...

Web prezentacija DBE

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_dbe

Tehnički zahtevi   Pristup sajtu DBE moguć je iz svih web pretraživača bez obzira na platformu i verziju, ali za optimalni prikaz i funkcionalnost poželjno je koristiti web pretraživače novije generacije sa podrškom za JavaScript i doslednom implementacijom CSS ...

Pretraživanje sajta

http://wwwold.dbe.pmf.uns.ac.rs/webservisi/servisi/sajt_dbe/pretraga_uputstvo

Servis za pretragu omogućuje brže pronalaženje željene informacije. Sajt je moguće pretraživati klasičnom pretragom (ukoliko se traži neki tekstualni sadržaj) prikazom stabla sajta (ukoliko se traži neka određena stranica) ili pretragom imenika ukoliko se traži kontakt nekog od ...

Imenik

http://www.dmi.uns.ac.rs/o_nama/imenik

Imenik

http://www.df.uns.ac.rs/o_departmanu_df/imenik