Đurica Salamon

sekretarSekretarijat


kancelarija: prizemlje / 12, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2850
e-mail: djurica.salamon@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -