Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


BESPLATNE PRIPREME ZA PRIJEMNI IZ MATEMATIKE I INFORMATIKE

vladimir.ciric: 2016-11-30 12:14:36
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za matematiku i informatiku, organizuje pripremu za PRIJEMNI IZ MATEMATIKE I INFORMATIKE za buduće studente u subotu, 3. decembra, od 10-14 časova Uvodna reč profesora dr Miloša Rackovića o upisu na fakultet i prijemnom ispitu Predavanje profesorke dr Maje Pech - zanimljivi zadaci za prijemni vezani za Dirihleov princip Detaljnije..

Obuka iz prve pomoći

gordana.ivanovic: 2016-11-29 09:32:14
Svi studenti prve godine (prvu godinu upisali školske 2016/2017.) koji nisu prisustvovali Obuci iz prve pomoći, mogu to odraditi u subotu 03.12. Trajanje obuke je od 9 do 14h. Obuka je obavezna i bez pečata o prisustvu neće se moći overiti semestar.

Raspored ispita za informatičke katedre

vladimir.ciric: 2016-11-14 12:33:50     izmena: 2016-11-28 11:16:09
Objavljen je raspored ispita za informatičke katedre.

ERASMUS+ KONKURSI ZA STUDENTSKU MOBILNOST: ATINA, GRČKA I RIGA, LETONIJA (SAMO ZA STUDENTE INFORMATIKE)

natasak: 2016-11-24 13:01:15
Otvorena su dva nova konkursa za stipendiranu studentsku mobilnost u Atini, Grčka, na Tehnološkom obrazovnom institutu (za studente osnovnih studija informatike), i u Rigi, Letonija, na Tehničkom univerzitetu (za studente osnovnih i master studija informatike). Više informacija...

Raspored ispita za sve rokove za školsku 2016/2017

vladimir.ciric: 2016-11-21 08:48:00
Objavljen je raspored ispita za sve rokove za školsku 2016/2017

Raspored kolokvijuma u zimskom semestru 2016-2017

davorkar: 2015-11-21 10:53:40     izmena: 2016-11-18 08:37:25
Objavljen je raspored kolokvijuma za zimski semestar 2016/2017 godine na Departmanu za matematiku i informatiku. Zadnja izmena 18.11.2016.

Apsolventski rok - Decembar 2016

davorkar: 2016-11-17 16:13:33
Decembarski apsolventski ispitni rok, za studente koji studiraju po planu 2005. i ranije, će se održati u subotu 3. decembra 2016. godine u 11.00 časova u amfiteatru V na DMI. Student je obavezan da prijavi mailom predmetnom nastavniku da će izaći na pismeni deo ispita.

Konsultacije iz predmeta Teorija operatora

gordana.ivanovic: 2016-11-15 09:16:39
Konsultacije kod prof. dr Stevana Pilipovića iz predmeta Teorija operatora održaće se u sredu u 8:15 na Departmanu.