Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz jedanaest akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Na taj način, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.

Prečice


Obavezna Obuka iz prve pomoći

davorkar: 2016-10-25 22:31:36
Objavljen je raspored obavezne Obuke iz prve pomoći. Obuka je obavezna za sve studente prve godine. Prisustvo će se proveravati prilikom overe semestra, a dokaz o prisutnosti biće ulazni i izlazni test, kao i pečat Univerziteta u Novom Sadu koji će se stavljati na poslednju stranicu indeksa. Na Obuku iz prve pomoći potrebno je poneti indeks.

Veće 18.10.2016.

gordana.ivanovic: 2016-10-24 09:32:52
Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 18.10.2016. godine prihvaćene su sledeće teme:

Predavanje iz predmeta Numeričko rešavanje jednačina

vladimir.ciric: 2016-10-24 08:54:23
Predavanje iz predmeta Numeričko rešavanje jednačina kod prof. Helene Zarin, se danas neće održati.

Raspored časova za zimski semestar 2016/2017 - Matematički smerovi

tamara.barjaktarovic: 2016-09-30 10:07:36     izmena: 2016-10-24 08:12:42
Objavljen je raspored časova za zimski semestar 2016/2017. godine za matematičke smerove.   Zadnja promena 24.10.2016

Prijemni ispit za upis na master i doktorske studije Matematike u drugom upisnom roku

natasak: 2016-10-19 13:46:17     izmena: 2016-10-21 11:10:01
Prijemni ispit za upis na master i doktorske studije Matematike (na studijskim programima na kojima ima mesta) u drugom upisnom roku  održaće se 26. oktobra sa početkom u 17h Amfiteatar V.

Konkurs za najbolje napisani master rad

natasak: 2016-10-19 13:21:14
Veće Departmana za matematiku i informatiku donelo je odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad iz oblasti matematike i najbolje napisani master rad iz oblasti informatike...

Konačne rang liste za upis na master studije - informatika i nastava informatike (I rok)

tamara.barjaktarovic: 2016-10-17 13:44:13
Objavljene su konačne rang liste za upis na master studije - Informatika i Nastava informatike (I rok)

Konačne rang liste za upis na doktorske studije Matematike

natasak: 2016-10-17 13:27:46
Konačne rang liste za upis na doktroske studije Matematike...