Tijana Ivanović

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Računski centar

kancelarija
novi deo / 3, zgrada DMI&DF

telefon
(485)-2872

e-mail
tijana.ivanovic@dmi.uns.ac.rs

lični sajt