Tamara Đurašinović

Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama ili centrima

Računski centar

kancelarija
DMI&DF, novi deo, 3
telefon
(485)-2872
e-mail
tamara.barjaktarovic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt