Jadranka Obrovski

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti

Računski centar

kancelarija
DMI&DF, treći sprat, 59
telefon
(485)-2852
e-mail
rikica@dmi.uns.ac.rs
lični sajt