Jadranka Obrovski

Samostalni stručnotehnički saradnik za ostale delatnosti (u penziji)

Računski centar

kancelarija
DMI&DF, treći sprat, 59
e-mail
rikica@dmi.uns.ac.rs