O nama

Departman za matematiku i informatiku osnovan je 1963. godine i od tada predstavlja jednu od vodećih nastavnih i naučno-istraživačkih institucija, prvo u oblasti matematike, a zatim i računarstva.


Kroz devet akreditovanih studijskih programa na osnovnim, diplomskim i doktorskim akademskim studijama koji čine integrisane celine saznanja i veština, nastavni proces je u potpunosti usklađen kako sa zahtevima savremenih profesionalnih izazova, tako i sa najnovijim trendovima naučnih istraživanja.


Pored velikog broja domaćih i međunarodnih projekata iz raznih oblasti matematike, primenjene matematike, metodike nastave i računarskih nauka, u okviru Departmana naučno-istraživački proces se odvija i kroz rad posebnih specijalizovanih centara i laboratorija.


Na taj način, prateći savremene svetske trendove u nauci i obrazovanju, Departman za matematiku i informatiku danas predstavlja modernu evropsku instituciju, čiji su nastavnici, svršeni studenati, doktoranti i postdoktoranati prisutni i priznati u međunarodnoj naučnoj zajednici.