Naše knjige na srpskom

 • Preuzimanje bibliografskih zapisa po Z39.50 standardu / Danijela Boberić, Dušan Surla. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007.
 • Kombinatorna geometrija / Olga Bodroža-Pantić. – Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu – PMF, 2000.
 • Zbirka zadataka iz matematike / I.Bošnjak, Z. Budimac, M. Ivanović, Lj. Jerinić, R. Sz. Madarász, M. Nedeljkov, M. Racković, N. Teofanov, A. Tepavčević. – Novi Sad : Institut za matematiku, 1995.
 • Zbirka zadataka iz teorije grafova / Ivica Bošnjak, Dragan Mašulović,Vojislav Petrović, Ratko Tošić. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2005.
 • LISP kroz primere / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Zoran Putnik, Dušan Tošić. – Novi Sad : PMF, Institut za matematiku, 1991.
 • Korišćenje računarskih komunikacija: pod operativnim sistemom VAX/VMS/ / Zoran Budimac, Branislav Nikolajević. – Novi Sad : Institut za matematiku, 1992.
 • Programski jezik Modula-2 / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Đura Paunić. – Novi Sad : Institut za matematiku, 1996.
 • Programski jezik Scheme / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Mihal Bađonski, Dušan Tošić. – Novi Sad : Univerzitet : Prirodno-matematički fakultet, 1998.
 • Uvod u programiranje i programski jezik Modula-2 / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Đura Paunić. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 1998.
 • I skup o nastavi računarstva NaRa 2002 : zbornik predavanja po pozivu / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2002.
 • Uvod u Delphi / Zoran Budimac, Nataša Ibrajter, Mirjana Ivanović. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, Departman za matematiku i informatiku, 2004.
 • Upravljanje softverskim projektima / Zoran Budimac, Mirjana Ivanović, Zoran Putnik. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2007.
 • Uvod u obradu teksta i tekst procesor Word : Word 2007 / Zoran Budimac, Đorđe Herceg, Dragoslav Pešović. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2009.
 • Zbirka zadataka iz integralnog računa / Mirko Budinčević. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 1973.
 • Diferencijalne i diferencne jednačine / Vojislav Marić, Mirko Budinčević. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2005.
 • Proceedings of the Conference Algebra and Logic : Sarajevo 1987 / editor Siniša Crvenković. – Novi Sad : Institute of Mathematics, 1989.
 • Odabrane teme opšte algebre : grupe, prsteni, polja, mreže / Siniša Crvenković, Igor Dolinka, Rozália Sz. Madarász. – Novi sad : PMF, 1998.
 • Zbirka zadataka iz teorije automata / Siniša Crvenković, Rozália Sz. Madarász, Nebojša Mudrinski. – Novi Sad : PMF, Departman za matematiku i informatiku, 2005.
 • Matematika sa statistikom / Ljiljana Cvetković. – Novi Sad : PMF, Institut za matematiku, 1996.
 • Obrada bibliografske građe u softverskom sistemu BISIS / Bojana Dimić, Dušan Surla. – Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2007.
 • Teorija optimizacije / Ljiljana Gajić. – Novi Sad : PMF, 1988. Zbirka zadataka iz analize I. 2 deo / Ljiljana Gajić, Stevan Pilipović. – Novi Sad : Institut za matematiku,  1990.
 • Zbirka zadataka iz funkcionalne analize: (moć skupa, topološki, metrički i vektorsko topološki prostori) / Lj. Gajić, S. Pilipović, B. Stanković. – Novi Sad : Institut za matematiku, 1994.
 • Zbirka zadataka iz analize I. 2 deo / Ljiljana Gajić, Stevan Pilipović. – Novi Sad : Institut za  matematiku, 1995.
 • Matematika za geografe / Ljiljana Gajić, Zagorka Lozanov-Crvenković. – Novi Sad : Univerzitet u Novom Sadu, PMF, 1997.
 • Elementi poslovne matematike / Ljiljana Gajić, Dragoslav Herceg, Nataša Krejić. – Novi Sad : PMF, Institut  za matematiku, 1999.
 • Elementi poslovne matematike: tablice / Ljiljana Gajić, Dragoslav Herceg, Nataša Krejić. – Novi Sad : PMF, Institut za matematiku , 1999.
 • Zbirka zadataka iz funkcionalne analize: kardinalni broj, topološki, metrički i vektorsko topološki prostori / Ljiljana Gajić, Miloš Kurilić, Stevan Pilipović, Bogoljub Stanković. – Novi  Sad : Univerzitet :  Prirodno-matematički fakultet, 2000.
 • Integrali, redovi, funkcionalni nizovi i redovi : zbirka zadataka / Ljiljana Gajić, Stevan Pilipović, Nenad  Teofanov. – Novi Sad : Univerzitet : Prirodno-matematički fakultet, 2001.