Laboratorija za razvoj informacionih sistema

Osnivači Laboratorije su od 2002. godine postepeno razvijali deo informacionog sistema PMF koji podržava rad studentske službe, a kasnije i kompletan integrisani informacioni sistem PMF. Za ovako razvijen informacioni sistem pokazala su interes i druga fizička i pravna lica te su njegovi delovi implementirani i na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, Medicinskom fakultetu i Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Osnovni zadaci kojima se članovi Laboratorije bave uključuju održavanje i dalji razvoj informacionog sistema PMF, kao i održavanjem i razvojem segmenata informacionog sistema koji su instalirani na drugim fakultetima.

Informacioni sistem PMF-u donosi portfolio bezbednih, pouzdanih i savremenih poslovnih aplikacija. Osnovni podsistemi informacionog sistema PMF su:

  • Studentska služba,
  • Računovodstvo,
  • Kadrovska služba,
  • Samovrednovanje,
  • Web servisi.

Laboratorija za razvoj informacionih sistema Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu je laboratorija za davanje usluga i ekspertiza.

Delokrug rada Laboratorije je rad na pojedinačnim projektima koji obuhvataju davanje usluga i ekspertiza, izradu informacionih sistema, uvođenje i održavanje informacionih sistema, integraciju informacionih sistema, održavanje i usluge vezane za serverske sisteme, podršku i pomoć u domenu informacionih tehnologija, podršku i pomoć pri nabavci računarske opreme i softvera, pružanje usluga zainteresovanim korisnicima iz oblasti delatnosti Laboratorije, organizovanje kurseva za obuku i osavremenjavanje znanja u domenu informacionih tehnologija, sprovođenje istraživanja vezanih za razvoj informacionih tehnologija i navedenih sistema kojima se Laboratorija bavi, održavanje tematskih sastanaka, seminara, kao i radionica i konferencija.

Članovi Laboratorije

Šef laboratorije je dr Miloš Racković.

Kontakt :

Departmana za matematiku i informatiku

Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu

Trg Dositeja Obradovića 4

www.is.pmf.uns.ac.rs/ris

ris@pmf.uns.ac.rs

021 485 2787