Istraživački centri

U okviru Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu trenutno postoji jedan ekspertni istraživački centar, koji koordinira istraživanja kroz više naučnih projekata, kao i projekata međunarodne saradnje.