Informacija za studente koji su u statusu obnove i one koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja

Svi studenti (koji su u statusu obnove i oni koji imaju nepoložene predmete iz ranijih godina studiranja) nisu u obavezi da pohađaju nastavu iz predmeta u školskoj godini 2021/2022 (predmet koji je student ranije odslušao i ima potpis od predmetnog profesora), ali predmeti moraju da budu upisani. Studentima se priznaju sve predispitne obaveze koje su Read More

Termini za ispit iz Psihologije u septembarskom i oktobarskom roku

Termini za ispit iz Psihologije za septembarski i oktobarski ispitni rok su: 31.8. (septembarski rok) u A1 na matematici Razvojna i pedagoska psihologija od 8.30-9.30h  (ko zeli usmeni od 10-12h) Psihologija u turizmu od 8.30-9.30h (ko zeli usmeni od 10-12h) Psihologija obrazovanja 10-12h Psihologija za optometriste 10-12h Psihologija ucenja 10-12h   21.9. (oktobarski rok) u A1 Read More

Obaveštenje za studente Odseka za matematiku – polaganje predispitnih obaveza u dodatnom majskom i u julskom ispitnom roku

U dodatnom majskom ispitnom roku studenti Odseka za matematiku će moći da polažu predispitne obaveze i ispite iz predmeta koji se slušaju u zimskom semestru. Dodatni majski rok će biti prvi i drugi vikend posle praznika, dakle 8-9. maj i 15-16. maj. Raspored polaganja će biti naknadno objavljen. Prijave za polaganje ispita u majskom roku Read More

Početak nastave u letnjem semestru

Nastava u letnjem semestru na DMI počinje u ponedeljak 22.2. Nastava će se izvoditi po kombinovanom modulu. Na Odseku za matematiku: studenti I godine osnovnih i integrisanih studija će imati nastavu uživo, dok će studenti viših godina po pravilu imati nastavu onlajn, a na master programima će nastava iz nekih predmeta biti organizovana uživo (gde Read More