Kontakt

Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu

Adresa:
Trg Dositeja Obradovića 4.
21102 Novi Sad
Srbija

Telefon: (+381) 21 6350449, 458136
Fax: (+381) 21 6350458

 

e-mail: info@dmi.uns.ac.rs
  upis@dmi.rs