msc Stefan Hačko

asistentMatematička logika i diskretna matematika


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2796
e-mail: stefan.hacko@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://www.trivijalno.com
konsultacije: -