msc Saša Pešić

asistent



Računarske nauke


kancelarija: treći sprat / , zgrada DMI&DF
e-mail: sasa.pesic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://personal.pmf.uns.ac.rs/sasa.pesic/
konsultacije: prema ličnom dogovoru