dr Dragan Mašulović

redovni profesorTeorijske osnove informatike


kancelarija: drugi sprat / 33, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2858
e-mail: masul@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: https://personal.pmf.uns.ac.rs/masul/
konsultacije: sreda od 13.00 do 14.00 i četvrtak od 13.00 do 14.00