msc Marko Savić

asistentTeorijske osnove informatike


kancelarija: prizemlje / 14, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2796
e-mail: marko.savic@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: ponedeljak od 17.30 do 18.30 i četvrtak 17.00 do 18.00