msc Dušica Knežević

saradnik u nastaviRačunarske nauke


kancelarija: treći sprat / 59, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-2877
e-mail: lucy@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: -
konsultacije: konsultacije najaviti barem dan ranije e-mail-om. Utorak od 13.30 i petak od 16.00 RC III sprat