dr Gordana Rakić

docentRačunarske nauke


kancelarija: novi deo / 7, zgrada DMI&DF
telefon: (485)
e-mail: goca@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://perun.pmf.uns.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=41
konsultacije: ponedeljak od 15.00 do 16.00 i utorak 16.00 do 17.00