Pripreme za prijemni ispit II ciklus

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Departman za matematiku i informatiku organizuje pripremu za prijemni ispit.