dr Branimir Šešelja
kancelarija: novi deo / 12, zgrada DMI&DF
telefon: (485)-
e-mail: seselja@dmi.uns.ac.rs
lični sajt: http://people.dmi.uns.ac.rs/~seselja/
konsultacije: ponedeljak od 14.00 i četvrtak od 15.30