Biblioteka

Biblioteka Departmana za matematiku i informatiku ima preko 30 000 stručnih knjiga i časopisa iz svih oblasti matematike, koji su na raspolaganju studentima i naučnim radnicima. Zahvaljujući razgranatim međunarodnim kontaktima redovno se nabavlja veliki broj naučnih časopisa iz celog sveta, što omogućava informisanje o najnovijim naučnim dostignućima.

 

Uz biblioteku se nalazi i čitaonica koja omogućava rad studentima tokom celog dana. Nastavnici i studenti na doktorskim studijama imaju svoje čitaonice i seminarske sobe. Na Departmanu za matematiku i informatiku je razvijen bibliotečki informacioni sistem (BISIS ), koji je priključen na Internet. Korisnici biblioteke uz njegovu pomoć mogu, uvek i sa svakog mesta da pretraže fondove biblioteke.

 

LOKACIJA

Soba 17A, prizemlje DMI


RADNO VREME ZA KORISNIKE

Od 8 do 16 sati, svakog radnog dana (u toku leta od 8 do 12:30)


KORISNICI

Fond Biblioteke mogu koristiti studenti, zaposleni ali i drugi građani, uz ostavljanje nekog ličnog dokumenta.


ZAPOSLENI

dr Gordana Rudić

Šef Biblioteke

 

Svetlana Bavrlić

Knjižničar


Za sve informacije o Biblioteci i drugim mogućnostima dobijanja literature možete doći lično, pozvati na telefon: (021) 485-2888 ili se obratiti mejlom na adresu: biblioteka@dmi.uns.ac.rs.