VPN

VPN (Virtual Private Network) pristup je namenjen korisnicima računarske mreže PMF-a i omogućava korišćenja lokalnih servisa i kada je korisnik van lokalne mreže, na primer, od kuće, sa drugih univerziteta, hotela, aerodroma, itd.


Upotrebom PMF VPN servisa udaljeni korisnik dobija mogućnost:

  • korišćenja KoBSON-a
  • update Sophos Anti Virus programa
  • FTP pristup ličnim web stranicama
  • pristup lokalnim PMF servisima

Preduslovi za korišćenje PMF VPN servisa

Korisnik mora da poseduje validan korisnički nalog na serveru PMF računarske mreže.

 

Ograničenja PMF VPN servisa

Pokretanjem VPN servisa ona postaje glavna Internet konekcija na računaru. To znači da svi oni servisi koji inače ne rade na lokalnoj PMF mreži po uspostavljanju VPN veze takodje neće raditi (torrent, p2p ...).
Takodje, web browser programi moraju biti odgovarajuće podešeni.