Lični prostor za podatke

Svim korisnicima je omogućeno da na storage serveru imaju svoj lični prostor za backup ili transfer fajlova, kao i lični web sajt.


Trenutno je svakom korisniku na raspolaganju 4 GB.


Pristup ovom prostoru je moguć sa lokalne mreže PMF-a ili korišćenjem VPN-a, a koristi se FTP protokol.

 

Uputstvo za korišćenje servisa PMF storage