Webservisi

Studentski web servis


Nastavnički web servis

Nastavnički web servis omogućava nastavnicima uvid u raspored, kurseve, prijavljene studente na kurs, zaisnike i podatke iz kadrovske službe. Referentima je omogućen unos rasporeda.


PMF wireless

U okviru zgrade PMF-a postoje tri wireless mreže: Wireless mreža PMF (mreža otvorenog pristupa), UNS wireless mreža (namenjena zaposlenima na Univerzitetu) i EDUROAM wireless mreža (education roaming).


Licenciran softver

Besplatni licencirani softveri za studente i zaposlene na PMF-u.


Elektronska posta

Servis elektronske pošte dostupan je svim zaposlenim na PMF. Ukoliko nemate nalog, možete se javiti sistem administratoru na Vašem departmanu. Studenti imaju mogućnost (besplatnog) otvaranja email naloga na Akademskoj računarskoj mreži Univerziteta u Novom Sadu (ARMUNS), i dobijanja adrese oblika korisnickoime@uns.ac.rs. O proceduri za otvaranje naloga i drugim vezanim informacijama možete pročitati više na sajtu UNS-a (treća stavka od dole u levom meniju: CIT-UNS / ARMUNS).


Moodle - servis za elektronsko učenje

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu Moodle je u upotrebi od 2004. godine. Isprva je uveden kao podrška redovnoj nastavi na Departmanu za matematiku i informatiku, prvenstveno u okviru predmeta na studijama informatike, gde se odlično pokazao u svakodnevnoj praksi i postao nezamenljiv alat za upotpunjavanje redovne nastave. Danas je fakultetska Moodle instalacija na raspolaganju svim nastavnicima, saradnicima i studentima fakulteta...


VPN

VPN (Virtual Private Network) pristup je namenjen korisnicima računarske mreže PMF-a i omogućava korišćenja lokalnih servisa i kada je korisnik van lokalne mreže, na primer, od kuće, sa drugih univerziteta, hotela, aerodroma, itd.


Cloud

PMF cloud servis sluzi za backup i deljenje fajlova.


Lični prostor za podatke

Svim korisnicima računarske mreže PMF je omogućeno da na storage serveru imaju svoj lični prostor za backup ili transfer fajlova, kao i lični web sajt. Trenutno je svakom korisniku na raspolaganju 4 GB. Pristup ovom prostoru je moguć sa lokalne mreže PMF-a ili korišćenjem VPN-a, a koristi se FTP protokol.


Bibliotečki informacioni sistem


Sistem za upravljanje dokumentima


Math server

Math server sadrži instaliran matematički softver MatLab, Mathematica...