Uvodno predavanje udruženja poslovnih analitičara Srbije

Udruženja poslovnih analitičara Srbije (IIBA Serbia Chapter) u ponedeljak, 22.4.2013. u 19:15 na Fakultetu tehničkih nauka, amfiteatar A1, održaće uvodno predavanje iz oblasti poslovne analize. Udruženje će predstaviti Zoran Kočović, potpredsednik za saradnju sa institucijama i edukaciju, i Slobodan Babić, potpredsednik za profesionalni razvoj.
 

Agenda predavanja sadrži:

 

  • Međunarodni institut za poslovnu analizu
  • Šta je poslovna analiza
  • Koncepti poslovne analize
  • Oblasti znanja
  • Zadaci poslovne analize
  • Tehnike
  • Profil poslovnog analitičara
  • Diskusija
Za više informacija o Udruženju posetite http://serbia.iiba.org/index.php/dogadjaji/archived-events