Drugo predavanje Udruženja poslovnih analitičara Srbije

Predavanje će se održati u subotu, 25.05.2013. u 11:00 časova na FTN-u, amfiteatar A3.


 

Agenda predavanja:


1. Zoran Kočović– Uvod– IIBA, članstvo, programi (10 min.)
2. Slobodan Babić - Aktivnosti Saveta za profesionalni razvoj (15 min.)
3. Zoran Kočović - Uvod u BABOK (A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge), osnovni koncepti (45. min)
4. Radoslav Petković - Planiranje i kontrola analize poslovanja, (45 min.)
5. Ivan Glišin - Prikupljanje zahteva (45 min.)
6. Ivan Glišin - Upravljanje zahtevima i komunikacija (45 min.)

 

Posle svakog predavanja je planirana diskusija od 15 minuta.

Pauze u dogovoru sa publikom.

 

Molimo Vas da registrujete svoje prisustvo na sledećem linku:
http://www.sogosurvey.com/survey.aspx?k=SsXRQPsQXsPsPsRX&lang=28&data=

 

Više informacija o dosadašnjim aktivnostima možete naći na sajtu udruženja na linku:
http://serbia.iiba.org/index.php/dogadjaji/archived-events