Akademik Stevan Pilipović izabran za predsednika novosadskog Ogranka SANU

Prof.Stevan Pilipović Prof.Stevan Pilipović
Na sednici Skupštine Srpske akademije nauka, potvrđen je i izbor rukovodstva Ogranka u Novom Sadu. Predsednik je prof. Stevan Pilipović, akademik, sa Departmana za matematiku i informatiku.

 

KRAĆA BIOGRAFIJA AKADEMIKA STEVANA PILIPOVIĆA

 

Rođen 1950. u Novom Sadu gde se i školovao (Gimnazija Moša Pijade). Diplomirao na PMF-u u Novom Sadu 1973. Magistrirao u Beogradu 1977. Doktorirao 1979. u Novom Sadu (Mentor B. Stanković). Postdoktorske studije završio na Univerzitetu Kiel 1981/82. (3 meseca). Redovni profesor je od 1988., dopisni član SANU od 2003. Redovni član SANU od 2009. godine.

 

Publikovao 9 monografija, od kojih 7 u inostranim, svetski poznatim izdavačkim kućamama, 7 monografskih dela u seriji “Lecture notes”, uglavnom na inostranim univerzitetima. Publikovao preko 10 udžbenika za studente matematike.

 

Veliki broj (preko 300) radova, od kojih preko 200 u stranim časopisima, preko 170 u časopisima sa SCI liste (veliki broj u prvih 10%).

 

Mentor 20 magistarskih i 26 doktorskih disertacija. Više puta član komisija za odbranu doktorskih disertacija u Beču, Torinu.

 

Citiranost bez samocitata preko 1000 (Google Schoolar 2700). Veliki broj citata u monografijama.

 

Gost profesor 13 godina po mesec dana na Univerzitetu Paris 7, po mesec dana: na univerzitetu u Beču, univerzitetu na Karibima-Poin a Pitre, univerzitetu Santa Barbara, univerzitetu u Seulu, univerzitetu u Torinu, univerzitetu Cagliari. Na univerzitewtu u Tokiju tri meseca držao poslediplomsku nastavu ...

 

Održao plenarna predavanja (preko 50) na konferencijama u Parizu, Moskvi, Londonu, Tokiju, Edinburgu, Batu, Kjotu, Nagoji, Jokohami, Santa Barbari, Varšavi, Beču, Zagrebu, Sarajevu, Skopju, Torinu, Madridu, Sofiji, Gentu, Krakovu, Veik Forestu (Severna Karolina), Vehiu (Švedska), Kaljariju, Benaresu i Alahabadu (Indija), Helsinkiju, Seulu, Pekingu,.....

 

Organizator preko 30 internacionalnih konferencija i oko 20 letnjih škola.

 

PROFESIONALNE AKTIVNOSTI
Bio predsednik Saveta PMF, bio član Saveta UNS-a, bio predsednik Matičnog odbora za matematiku i mehaniku deset godina, Član Nacionalnog saveta za nauku deset godina, Rukovodilac Odeljenja za matematiku u MI SANU 17 godina, Član Finansijskog odbora SANU.
Potpredsednik Internacionalne asocijacije Uopštene funkcije sa sedištem u Beču, Predsednik Upravnog odbora Srpskog naučnog matematičkog društva, Član odbora međunarodnog društva za analizu i primene ISAAC, Rukovodilac Centra izuzetnih vrednosti u MPNTR "Centar za matematičko rešavanje nelinearnih fenomena". Rukovodilac većeg broja domaćih i inostranih projekata.

 

Glavni i odgovorni urednik dva časopisa, “Novi Sad Journal of Mathematics” i “Publ. Inst. Math Beograd”.

 

Urednik u još deset časopisa, od kojih su 4 na SCI listi (dva u kategoriji M21)