Konkurs za najbolje napisani master rad

Veće Departmana za matematiku i informatiku je donelo odluku da se ustanovi nagrada za najbolje napisani master rad iz oblasti matematike i za najbolje napisani master rad iz oblasti informatike. Nagrada za studente je u vrednosti 10.000,00 dinara i potrebno je da se studenti prijave na konkurs. Rok za prijavljivanje je 1. novembar tekuće godine. Radove dostaviti u sekretarijat Departmana.