Erasmus + mobilnost na Univerzitetu u Bolonji (Italija) za nastavno osoblje

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za Erasmus + mobilnost na Univerzitetu u Bolonji (Italija) za nastavno osoblje iz oblasti:

    051–Biological and related sciences
    0541–Mathematics
    0533–Physics
    052–Environment
    0521–Environmental Sciences
    0531–Chemistry

Ukupan broj stipendija:  1 iz kategorije Staff for Teaching

Trajanje stipendije: 5 dana + 2 dana putovanja

Realizacija mobilnosti: zimski ili letnji semestar 2018/2019.

Trajanje konkursa: 19. februara – 23. april 2018. godine

Tekst i uslovi konkursa se nalaze na: http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/erazmus/mobilnost-osoblja/4458-erazmus-bolonja