Erasmus + mobilnost na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska - za nastavno osoblje (Staff for Teaching).

Obaveštavamo vas da je otvoren konkurs za Erasmus + mobilnost na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska - za nastavno osoblje (Staff for Teaching).
Konkurs je otvoren za nastavno osoblje PMF-a u sledećim oblastima:

    0531 –Chemistry
    0532 – Environmental Sciences
    0541 – Mathematics


Trajanje stipendije: 5 dana + 2 dana putovanja

Realizacija mobilnosti: akademska 2018/2019. godina

Trajanje konkursa: 19. februara – 26. marta 2018. godine

 


Tekst i uslovi konkursa se nalaze na: http://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/erazmus/mobilnost-osoblja/4444-erazmus-lil2