Erasmus+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska

Univerzitet u Novom Sadu je objavio ERASMUS+ konkurs za stipendiranu mobilnost studenata na Katoličkom univerzitetu u Lilu, Francuska.

Konkurs je otvoren za studente Univerziteta u Novom Sadu na nivou masterskih studija u sledećim oblastima:

0541–Mathematics (Data Science, drugi semestar)

 

Više...