Veće 30.03.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 30.03.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: