Veće 29.06.2018.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 29.06.2018. godine prihvaćene su sledeće teme: