Veće 24.10.2013

 

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su teme: