Veće 22.08.2013

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku prihvaćene su teme: