Veće 13.01.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.1.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: