Veće 13.11.2015.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 13.11.2015. godine prihvaćene su sledeće teme: