Veće 06.07.2017.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 06.07.2017. godine prihvaćene su sledeće teme: