Veće 05.04.2019.

Na sednici Veća Departmana za matematiku i informatiku održanoj dana 05.04.2019. godine prihvaćene su sledeće teme: