JELENI ALEKSIĆ nagrada "Za žene u nauci"


JELENA ALEKSIĆ, vanredna profesorka sa Departmana za matematiku i informatiku, jedna je od dobitnica nacionalne stipendije "Za žene u nauci", koje su dodeljene juče u Vladi Srbije!

 

 

Osim Jelene, nagrađene su i naučna saradnica Instituta za fiziku u Beogradu Ljubica Davidović, kao i naučnica sa Instituta za biološka istraživanja "Siniša Stanković" Tamara Saksida.

 

Na konkurs za nacionalne stipendije "Za žene u nauci" koji se raspisuje jednom godišnje mogu se prijaviti mlade naučnice do 35 godina koje su upisale ili završile doktorske studije u oblasti prirodnih nauka.

Prof. Nataša Krejić, prodekan za finansije i organizaciju PMF-a sa dr Jelenom AleksićProf. Nataša Krejić, prodekan za finansije i organizaciju PMF-a sa dr Jelenom Aleksić
Dobitnice nagrade ZA ŽENE U NAUCIDobitnice nagrade ZA ŽENE U NAUCI