Vanredno stanje - nastava na daljinu

Prema dopisu koji nam je večeras (15. marta 2020. godine) uputio prof. dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra prosvete, a u skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji, obaveštavamo studente da će u narednom periodu biti organizovano izvođenje nastave na daljinu, odnosno na način koji ne zahteva fizičko prisustvo studenata na našem fakultetu.


U narednom periodu će studenti biti obavešteni o detaljima organizacije. Molimo vas da pratite redovno obaveštenja na sajtu fakulteta i sajtovima departmana.


Rad stručnih službi će biti organizovan tako da bude prisutan minimalan broj dežurnih lica. Sva pojašnjenja će biti data bez fizičkog kontakta, elektronskim putem.


Adrese e-pošte nastavnika i saradnika su dostupne na sajtovima odgovarajućih departmana, a zaposlenih u Dekanatu na https://www.pmf.uns.ac.rs/kontakt/