Usmeni ispiti kod dr Nataše Spahić

Svi usmeni ispiti kod dr Nataše Spahić održaće se u petak, 7. oktobra u 13 časova u sali 64