Upis primljenih kandidata

Upis primljenih kandidata koji su ostvarili pravo upisa iz budžeta vršiće se od 9 do 14 časova prema sledećem rasporedu:

 

08.07.2015. upis svih smerova Departmana za matematiku i informatiku.

 

14.07.2015. pomeranje rang-liste budžeta i upis primljenih kandidata upis će se vršiti od 9 -14 časova.

 

15. i 16. 07.2015. upis primljenih kandidata koji su ostvarili pravo upisa na samofinansiranje  vršiće se od 9 – 14 časova sa svih Departmana.

 

17.07.2015. prozivka kandidata van kvote radi popunjavanja upražnjenih mesta na samofinansiranju. Prozivka će se vršiti u 10 časova. Okupljanje kandidata je u holu PLAVE zgrade do 9.45 časova. Upis prozvanih kandidata vršiće se odmah nakon prozivke od 11 do 14 časova.