TERMINI ZA KONSULTACIJE SA KANCELARIJOM ZA MEĐUNARODNU SARADNJU PMF-A

 

Poštovani studenti,

 

Konsultacije sa Kancelarijom za međunarodnu saradnju su moguće sledećim danima:

Ponedeljak – sreda 9:00 – 10:00h.

 

Više informacija: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=721