Termin za završni ispit koji se polaže pismeno u julskom ispitnom roku

Termin za završni ispit koji se polaže pismeno u julskom ispitnom roku je u subotu 2. jula 2016. godine u 14.00 časova u Amfiteatru 1 na DMI.