Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija

Svečani prijem studenata I godine osnovnih i integrisanih akademskih studija  Departmana za Matematiku i Informatiku, Optometrija će se održati 1. oktobra (ponedeljak) od 10.30h do 11.30h u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za Matematiku i Informatiku.