Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija

Svečani prijem studenata I godine osnovnih akademskih studija Departmana za Matematiku i Informatiku i Departmana za Fiziku, Optometrija će se održati 1. oktobra (ponedeljak) od 10.30h do 11.30h u Amfiteatru “Mihajlo Pupin” na Departmanu za Matematiku i Informatiku.