Najčešća studentska pitanja u vezi sa Moolde platformom

Dodati su odgovori na najčešća studentska pitanja na početnoj stranici Moodle platforme u podnožju strane. 


https://www.pmf.uns.ac.rs/2020/03/27/moodle-faq/