Studenti I godine koji nisu obavili sistematski pregled

Molimo studente I godine koji do sada nisu obavili sistematski pregled, da to urade što pre.

Rukovodstvo fakulteta