We Make Scholars (WMS) - Info dan

We Make Scholars (WMS) Info dan održaće se u zgradi Rektorata Univerziteta u Novom Sadu 22.12.2015. godine u periodu od 14:30 – 16:00.

 

Više informacija