STIPENDIJA UNIVERZITETA PRINC OD SONGKLE, TAJLAND

Otvoren je konkurs za dodelu 50% POPUSTA NA PUNI IZNOS za jednu stipendiju za
studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom sadu za učešće u RESEARCH AND
CULTURE SUMMER PROGRAM 2016 koji se održava od 27. juna – 22. jula 2016. godine
na Tajlandu.

 

Više informacija: https://international.pmf.uns.ac.rs/?p=830